Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Alue jossa sallitaan vapaamuotoinen keskustelu aihepiiristä riippumatta.
Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 12 Huhti 2015, 22:55

Vielä lisää..
Tuolla linkissä on myös Pitkärannan kirjoitukseen tietolähteet.
Eli sieltä voi käydä lukemassa lisää

http://pitkaranta.blogspot.fi/2015/04/s ... ainen.html


Suomessa rehottaa laajamittainen korruptio

[Alkukaneetti: tätä blogikirjoitusta on jaettu sosiaalisessa mediassa laajasti. Mikäli mielessänne on aiheita, joita en ole käsitellyt tai jotka kaipaavat kommenttia, niin lähettäkää niitä sähköpostitse ao osoitteesen. Jos olet toimittaja niin voit hyödyntää tekstiäni vapaasti.]

Me suomalaiset olemme herkkiä osoittelemaan muualle sormella kunkin maan rakenteellisiin epäkohtiin erityisesti ihmisoikeuksiin ja demokraattiseen päätöksentekoon liittyen. Olemme häkellyttävän sokeita, kun vastaavanalainen epäkohta asuu ja voi paksusti omassa keskuudessamme.

Olen seurannut tuulivoima-alaa noin 15 vuotta vaihtelevalla intensiteetillä. Viimeisen vuoden aikana olen kerännyt sosiaalisen median avulla suuren aineiston liittyen tuulivoiman yritystukien (syöttötariffi) aiheuttamaan kilpajuoksuun ja sen lieveilmiöihin Suomessa. Olen seurannut osaa hankkeita lähempää, osaa kauempaa, ja verkostoitunut some-yhteisön kautta ympäri Suomea. Kiitän kaikkia kiinnostuneita ja aiheen parissa vaivaa nähneitä kiinnostavista näkökulmista.

Kasasin lomaillessani aineistoa yhteen ja mietin eri paloja. Luin yleisiä määritelmiä sanoille korruptio ja lahjonta sekä minkälaisia piirteitä on korruptoituneessa toiminnassa. Mielestäni tuulivoimaprojekteissa kaikki palat loksahtavat kohdalleen. Kyse on suomalaisesta variantista lahjonnalle ja korruptiolle.

Tuulivoimaprojekteja on valmisteilla nyt noin 300 kappaletta. Aluksi ajattelin, että hämäräpeli koskettaa vain pienimpiä hankkeita. Mitä enemmän aineistoa kertyy, sitä laajamittaisemmalta toiminta vaikuttaa. Kyseessä saattaa olla Suomen taloushistorian laajimpia lahjontaan ja korruptioon liittyviä kokonaisuuksia.

Ikävintä asiassa on se, että kyseessä ei ole pelkkä taloudellisen edun tavoittelu, vaan samalla jaetaan haittavaikutuksia satunnaisille ihmisille ja poljetaan monia yhteiskunnan perusarvoja. Suomessa ei ole ammattimaista riippumatonta tahoa, joka arvioisi tuulivoimahankkeen kokonaisuutena. Haitat uusilla teollisen mittaluokan tuulivoimaloilla on tutkittu huonosti ja niitä vähätellään hankkeita ajavien toimesta systemaattisesti. On syntymässä kokonainen terveys- ja haittavähättelyn toimiala, jossa konsultti saa kaupaksi sen laskelman, joka vähättelee aihetta eniten. Kokonaisuus sisältää hyvinvointiyhteiskunnalle vieraita piirteitä.

Yksittäisen tuulivoimahankkeen vaikutuspiiri on helposti useita tuhansia hehtaareja. Tästä syystä hanke koskettaa helposti satoja ja joskus tuhansia ihmisiä. Yhteensä hankkeiden vaikutuspiirissä on kymmeniä tuhansia tai yli sata tuhatta suomalaista.


Miksi kyseessä on korruptio ja lahjonta
Olemme kasanneet listan julkaisuista joissa käsitellään rahan ja hyödykkeiden jakamista kuntien alueelle tuulivoimahankkeiden yhteydessä. Nähdäkseni tuulivoimapäätös ostetaan sarjalla kytköksiä. Tarina alkaa täysin tahallisella hankkeen hyötyjen liioittelusta kunnan tai kaupungin kannalta. Samalla systemaattisesti vähätellään haittoja. Yhteisvaikutuksiltaan edut liioitellaan joissain projekteissa kymmenkertaisina. Jotkut kunnat ja kaupungit sokeutuvat myyntimiehen puheista ja runnovat päätöksen lävitse.

Osa kunnista ja kaupungeista jää hieman pohtimaan ja aidosti kuulee lähiasukkaiden mielipiteitä. Tällöin tulevat peliin erilaiset kytkyt, joilla päätös ostetaan. Kytkyjä tarjotaan niin yksittäisille ihmisille, kyläyhteisöille kuin satunnaisiin rahaa tarvitsemiin hankkeisiin kunnissa. Mitään yhtä toimintamallia ei ole, vaan kytkyjen tarjoaminen liittyy aina paikallisiin olosuhteisiin. Tuulivoimahankkeeseen ei nähdäkseni liity mitenkään pyörätien rahoitus, hirvitornien rakentaminen, uimarannan tekeminen, satunnaisen tien kunnostaminen, kyläseuran rahoittaminen yli 100 000 eurolla, järven hapetus, jne. Suurin ongelma näissä kytkyissä on salailu - kukaan ei tiedä kenelle luvattiin mitäkin. Sopimuksissa on sailailupykäliä ja pahimmillaan uhkasakkoja.

Tämän rahankäytön syy on nähdäkseni ostaa päätökselle tuki kunnasta tai kaupungista. Toisinaan maksuihin liittyy suoria ehtoja: "Jos saamme rakennusluvan - saatte asian X." Ostaminen ei välttämättä tapahdu suoraan päätöksentekijöiltä, mutta salama osuu välillä häkellyttävän lähelle ydintä. Päättäjillä ja heidän lähipiirillään on yrityksiä ja maita joiden kautta hyötyjä voi näppärästi kanavoida. Toisinaan luottamushenkilöt ja päättäjät ovat suoraan edunsaajina tuulipäätöksissä.

Kun päätös on alustavasti ostettu, ympäröiviä maanomistajia, lähellä asuvia tai muitakaan hankkeesta mahdollisesti haittaa kokevia ei ole laajemmin kuultu. Tästä huolimatta kunta tai kaupunki saattaa kirjoittaa sopimuksen, jossa se tukee ja edistää tuulivoimaa tai jopa sitoutuu olemaan tekemättä mitään, mikä voisi vaarantaa tuulivoimaloiden rakentamiseen. Riippumatonta tietoa ei ole saatu eikä pyydetty. Sellainen ei ketään oikeastaan kiinnosta, koska tarina on kytkyineen niin hieno ja edut kiinnostavia.

Jos vertaa korruption tunnusmerkkeihin tai lukee aiheesta luonteenpiirteitä niin monessa tuulivoimahankkeessa lähes kaikki osat täsmäävät. Ummistetaanko yhä porukalla silmät? Ei sitä meillä tapahdu.


Rakenteellinen väkivalta
Mitä pidemmälle mitään hanketta viedään, sitä vaikeampi hankkeesta on kääntyä takaisin. Jos kunta tai kaupunki järjestää virallisia kuulemistilaisuuksia, hankkeeseen on jo sitouduttu edellä mainitulla tavalla. Lähialueen asukkaat ja intressiryhmät on jätetty yksin tuulivoimayhtiötä vastaan. Myös näennäisen demokraattinen päätöksentekojärjestelmä on pääosin heitä vastaan. Kunnat ja kaupungit suorastaan hylkivät riippumatonta tietoa. Systemaattisen yksipuolisen ilmiselvän väärän tiedon preferointi riippumattoman tiedon yli selittyy helpoiten kytkyillä, joista ei avoimesti kerrota.

Olemme synnyttäneet pääosin epädemokraattisen prosessin seurauksena järjestelmän, jossa yksittäinen kansalainen joutuu ottamaan kaikesta mahdollisesta selvää itse. Monet ihmiset ovat kertoneet ahdistuksesta ja stressistä jonka tuulivoimahankkeiden päätöksenteko on heissä aiheuttanut. Valehtelua, salaisia sopimuksia, uhkailua, vähättelyä, tiedon pimittämistä, pykälien taakse piiloutumista, jne. Maksuja saaneet kyläyhteisöt ovat myös kääntyneet yksilöitä vastaan.

Korruptoituneen päätöksentekojärjestelmän aiheuttamista stressireaktioista ja ahdistuksesta ei tietääkseni ole Suomessa yhtäkään julkaisua. Terveysviranomaisemme ovat keskittyneet mahdollisten rakennettujen tuulivoimaloiden haittavaikutuksiin. Kallis julkinen järjestelmämme on liian hidas suojelemaan omia kansalaisiaan tältä ilmiöltä. Jokainen julkinen taho katselee aihetta vain omasta sektoristaan. Tuulivoimateollisuus lobbaa samalla kaikkia raja-aitoja alemmas ja valittelee "turhaa" byrokratiaa.

Alustava myönteinen tuulivoimapäätös ja siihen liittyvät sitoumukset on tehty yksipuolisen ja monelta osin väärän tai puutteellisen tiedon pohjalta kytkykaupalla. Toisinaan nämä sitoumukset on myös kirjoitettu sopimukseksi vaikka haitoista ei ole kuultu myyntimiehiltä. Tästä alkaa tapahtumaketju, jonka lieveilmiöitä Yleisradion Kirsi Skön kuvasi ohjelmassaan 24.11.2014. Itse käytän tästä prosessista termiä rakenteellinen väkivalta.

Tuulivoiman haittavaikutukset
Teollisen mittaluokan tuulivoimassa on haittavaikutuksia. Maisema muuttuu, alue muuttuu teolliseksi voimatuotannoksi, meluhaitat ovat yllättäneet Suomen kunnat laajalti, talvisin voimaloista voi paiskautua jäätä, yhdestä kotkasta tuleekin kaksi puolikasta kotkaa, jne. Haittoja uusista jättivoimaloista on tutkittu vähän. Myöhemmin puhutaan "yllätyksistä", mutta ne eivät ole yllätyksiä riippumattomille tietolähteille. Yllätyksiä tulee lähinnä henkilöille, jotka ovat kuunnelleet systemaattisesti kaupallisen intressin sävyttämää yksipuolista tietoa. Sellaiseen ei luottamushenkilön tai virkamiehen pitäisi koskaan syyllistyä. Puolueettomuus on heidän tärkein tehtävänsä.


Erityisesti vapaa-ajan ja lomakiinteistöjen osalta maisemavaikutuksen ja muiden haittojen aiheuttama arvonaleneminen on nyt julkinen salaisuus Suomessa. Kunnat ja kaupungit hylkivät rakennuslupien antamista mahdollisesti tuleville tuulivoima-alueille. Tuulivoimayhtiöt ostavat törkeimmin kärsineitä kiinteistöjä ja sopivat salaa korvauksista. Lukija voi vastata ihan rehellisesti seuraavaan kyselyyn. Kuten on suoraan johdettavissa aiemmista tutkimuksista, suuri osa ostajista

Maisemavaikutuksia on aiemmin Suomessa arvostettu ja vaalittu esimerkiksi ranta-asemakaavoituksessa. Tuulivoiman yritystukien kilpajuoksussa samat arvot nyt unohtuneet. Tälle arvioinnille olisi maanrakennuslaissa kaikki edellytykset. Tuulivoiman kaavoituksessa maiseman vaalimiseen tulisi panostaa. Nähdäkseni maanrakennuslain suunnittelutarveratkaisua ei tulisi koskaan soveltaa tuulivoimapäätöksessä.

Ikävin asia on, että mitään näistä haitoista ei jaeta tasan, vaan ne jaetaan lähes satunnaisesti. Ei siis täysin satunnaisesti. Tuulivoimaprojektien paikkoja kannattaa tutkia tarkasti. Kuka valitusta paikasta hyötyi missäkin tapauksessa.

Kun tuulivoima-alue on rakennettu
Kun tuulivoima-alue on rakennettu, alkaa yllätysten sarja. Kiinteistövero olikin kolme kertaa pienempi, yhteisöveroa tullutkaan yhtään, tuulivoima-alue ei työllistänytkään ketään, budjetti olikin paljon pienempi, paikallisia hanke työllistikin todella vähän, jne. Tarkoitukseni ei ole sanoa, että hanke oli täysin olematon, mutta lupauksia ei lunastettu likimainkaan. Yritysmaailmassa vastaavan mittaluokan virhearviosta olisi todennäköisesti seurauksena potkut asiasta päättäneelle johtajalle. Kerroit tarinan kultakaivoksesta ja annoit rakentaa talvivaaran!

Sitten alkaa valjeta ongelmat. Herranjestas nuo ovat isoja laitoksia. Eihän havainnekuvista käynyt ilmi lainkaan se todellisuus, joka kunnassamme nyt rehottaa. Kas kun asukkaat valittavat melusta. Kiinteistöt lähellä eivät käy enää kaupaksi. Virkistyskäyttömahdollisuudet on pilattu. Uskaltaako tuonne enää viileällä ilmalla mennä jos jää voi irrota siivestä 300 km/h nopeudella ja lentää kohti. Mitä tapahtuu linnuille. Kaikkoavatko hirvet ja riista? Entä lähialueen maatilat ja ihmiset? Ongelmat eivät koske jokaista hanketta, mutta esimerkkejä on liikaa.

Mitäs nyt pitäisi tehdä? Piilotetaan kaikki dokumentit syvälle kunnan arkistoihin eikä kerrota mitään. Ei kerrota, että melumallin laatikin viemärisuunnittelija. Ei kerrota, että lintu- ja lepakkoselvityksen teki vihersuunnittelija. Ei kerrota, että maisema-arviota ei allekirjoittanut mikään yritys vaan yksityishenkilö. Ei myöskään kerrota, mikä jättiyllätys taloudellinen puoli oli. Ei kerrota kiinteistöveron määrää, ei kerrota yhteisöveroista mitään ja ollaan hiljaa kaikesta muustakin.

Hyssssss! Ollaan nyt vaan ihan hiljaa. Kukaan ei saa tietää kytkyistä joita me saatiin. Kukaan ei saa tietää mistä tuli rahat pyörätiehen. Tai metsästysseuran hirvitorneihin. Ollaan hiljaa ja leikitään ihan yhdessä, että meillä ei ole korruptiota.

Meillä on vain...

Maan tapa?
Onko tämä Suomessa maan tapa? Näinkö kaikki päätökset tehdään?

En ota siihen kantaa. Terveyshaittojen ja muun vahingon satunnainen jako yksittäisille ihmisille yhdistettynä korruptioon ei ole kuitenkaan sitä Suomea, josta me muulle maailmalle tarinaa kerromme. Meillä on ihan toinen tarina siitä, mitkä ovat yhteiskuntamme arvot.

Tuulivoiman yritystukien aiheuttama kilpajuoksu polkee niiden arvojen päälle.

Miten palauttaa luottamus?
Luottamus on helppo palauttaa: jokainen tuulivoimayritys julkaisee avoimena tietona kaikki jakamansa tuet ja lupaamansa sitoumukset tuulivoima-alueen elinkaaren aikana. Mukaan kuuluvat kaikki yritykset, jotka hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet. Yhteensä kolme aineistoa:
Kaikki maksetut korvaukset ja rahanarvoiset edut saajittain summattuna
Data: saaja, päivämääräväli, yhteissumma, kunta, maksuperuste tekstinä
Kaikki luvatut sitoumukset
Data: saaja, vuosikorvaus, sopimuksen pituus, kunta, maksuperuste tekstinä
Kaikki dokumentit ja argumentit joita tuulivoima-alueen puolesta on esitetty
Data: dokumentit ja perustelut
Aineistojen tulee kattaa kaikki maksut ja sitoumukset tuulivoimakuntien alueille.

Eikai valtion tukien jakamisessa pitäisi olla mitään salattavaa?

Tuulivoimahankkeita ajavien yritysten tulisi itsesäädellä toimintaansa nykyistä voimakkaammin ja priorisoida hankkeita. Ei ole uskottavaa nykytilanteessa vaatia lisää tukea alalle, jonka toimintamalleissa on tämänkaltaisia piirteitä. Vaalien jälkeen on syytä leikata syöttötariffi järkevälle tasolle. Suunniteltu 2500 MW nimellisteho tulee rakentaa harkiten ilman villin lännen toimintatapoja.

Tämäkin asia on nyt Suomessa johtamisesta kiinni. Johtajiien on aika sanoa, että keisarilla ei nyt ole vaatteita. Ei anneta hyveellisten ilmastoon ja ympäristöön liittyvien käsitteiden sotkeutua kilpajuoksun liejuun. Palautetaan yhteys puheiden ja tekojen välille.

Tapio Pitkäranta

Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 29 Heinä 2015, 12:20

Älkää unta nähkö, että olisin poistunut.. :)


https://m.facebook.com/story.php?story_ ... ed_comment

Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 07 Elo 2015, 08:37

http://www.talouselama.fi/Tebatti/kysym ... i/a2317305

Tuulivoiman kultapossukerho on veronmaksajien elätti

Hallitusohjelma rajoittaa tuulivoiman ylisuurten yritystukien kiintiötä viidenneksen. Tämä säästää veronmaksajien rahaa vajaat miljardi euroa tuulivoiman 12 vuoden takuuhintojen aikana. Jäljelle jäävän kiintiön piiriin on Energiaviraston laskurin mukaan valtava tunku. Mistä tämä yletön jonottaminen johtuu?
Syy on täsmälleen sama kuin minkä tahansa marketin avajaisissa silloin, kun jotain tuotetta myydään poskettoman halvalla. Siis aivan yksinkertaisesti raha. Tuulivoimatuki laskettiin väärin ja siitä tuli kohtuuttoman antelias.

Tuuliloton voittajat
Olet voittaja tuulilotossa, jos sait luvan tehdä betonikakun metsään ja tilata ulkomaiselta toimittajalta voimalan siihen päälle.

Varsinais-Suomessa ulkomainen tuulivoimayritys ilmoittaa kahdeksan turbiinin tuulivoima-alueen tuottavan yritykselle voittoa jopa 56 miljoonaa euroa elinkaarensa aikana. Länsirannikolla kolmenkymmenen turbiinin alue tuottaisi ulkomaisen yrityksen laskelmien mukaan voittoa veronmaksajien kustannuksella 150 miljoonaa euroa.

Keski-Suomeen sekä toiseen paikkaan Varsinais-Suomeen luvattujen yhteisöverokertymien perusteella saadaan vieläkin suurempia lukuja. Voittoa kertyy yrityksille 5-10 miljoonaa euroa yhtä tuuliturbiinia kohden.

Kaikissa näissä tapauksissa tuulivoima-alueen pääomistajaksi tulisi ulkomainen rahasto, ja voitot on laskettu kaikkien rahoituskulujen jälkeen. Yritykset eivät kerro mihin maahan rahastot rekisteröidään, mistä rahat tulevat ja minne voitot menevät.

Tukitaso laskettiin pieleen
Hallituksen rajattua kiintiötä on tuulivoimatukien hullujen päivien aika nyt Suomessa ohi. Tuulivoimayritysten ilmoittamat lukemat kuitenkin kertovat, että alalle ehti syntyä varsinainen kultapossukerho.

Voimaloita rakennetaan uuden pienemmän kiintiön puitteissa noin 500 kappaletta. Jos leikkaamme jokaisen voimalan voitoista kaksi miljoonaa, tulee siitä yhteensä miljardi euroa. Tämänkin jälkeen yhtiöt saisivat oman ilmoituksensa mukaan jokaisesta voimalasta 3-8 miljoonaa euroa voittoa. Sekin on todella paljon.

Edessämme on suuria leikkauksia esimerkiksi koulutuksessa. Ne asettavat yhteiskuntamme tulevaisuuden ja kilpailukyvyn suuren haasteen eteen. Ei ole mitään mieltä samaan aikaan ruokkia ulkomaisten sijoittajien jättimäisten voittojen tehtailua vain siksi että tuulivoiman tukitaso laskettiin aikanaan pieleen.

Tapio Pitkäranta

diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti,

Helsinki

Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 01 Syys 2015, 18:38

http://yle.fi/uutiset/pori_rajoittaa_vo ... ta/8268840

Porissa rajoitetaan tuulipuistoja.
Valituksia edellisestä puistosta on tullu..

Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 04 Syys 2015, 12:55

Onpahan tullu kerrottua tässä viestiketjussa tuulivoiman tuhosta monilta eri näkökulmilta, kiitos niille jotka on jaksaneet seurata.

Tiedän että kirjoitukseni on saanut vastustusta ja jopa joitakin lämpenemään, mutta oon saanut kehujakin.
Nyt kun hallitus on myös löytäneet asiaan sisältyvän porkkanan, ja mun on varmaan aika lopettaa kirjoittelu aiheesta.

Onneks on Perussuomalaiset,, eiks vain?
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa ... 15309a-500

Sipilän hallitus myönsi: Tuulivoimaloiden tukeminen liian kallista

Uutisanalyysi: Valtio maksanut nelinkertaista hintaa tuulisähköstä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laista, jolla käytännössä leikattaisiin tuulivoimaloiden tuotantotukia (syöttötariffi).

Syy lakimuutokselle on yksinkertaisesti se, että tuulivoimaloiden tukeminen tulee nykyisessä taantumassa liian kalliiksi suomalaisille veronmaksajille.

Tukijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2011, ja silloinen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) hehkutti tukijärjestelmää ministeriön tiedotteessa.

Sipilän hallituksen hehkutus on ollut vähäisempää.

Tuulitukia maksetaan suoraan valtion budjetista, ja tukimäärät ovat nousseet vauhdilla: sähkön markkinahinta on ollut alhaalla jo useamman vuoden. Tuulivoimalahankkeet ovat saaneet veronmaksajien rahaa takuuhinnan ja markkinahinnan erotuksena. Mitä suurempi erotus on ollut, sitä suurempi lasku veronmaksajille on aiheutunut.

Tukisumma on nyt 105,3 euroa/MWh, ja sitä maksetaan vuoden 2015 loppuun saakka. Tämän jälkeen tukisumma laskee 83,5 euroon/MWh.

Markkinahinta on Energiaviraston tilastojen mukaan ollut vuoden 2015 toisella neljänneksellä noin 25 euroa/MWh, eli valtio on maksanut nelinkertaista hintaa tuulisähköstä.

Hallitus myöntääkin työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa, että nykyistä järjestelmää ei enää voida pitää riittävän ”kustannustehokkaana” ja ”markkinaehtoisena kannustinjärjestelmänä”.

Hyväksyminen syöttötariffijärjestelmän mukaiseen kokonaiskapasiteettiin edellyttäisi hallituksen mukaan jatkossa kiintiöpäätöstä, joka olisi voimassa enintään 1.11.2017 saakka. Hallituksen tavoitteena on saada säästöjä 70–80 miljoonaa euroa vuonna 2020.

viljami
Viestit: 204
Liittynyt: 11 Marras 2013, 09:36

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja viljami » 04 Syys 2015, 17:57

,,
Viimeksi muokannut viljami, 17 Syys 2015, 03:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 08 Syys 2015, 20:21

Ajattelin olla jatkamata tätä, mutta kokoajan tulee uutta tietoa tästä kusetuksesta.
Viljami, kiitoksia oon saanu sen verran, ettei nämä vähättelijät ole niissä mittareissa minkään arvoisia.. :)

http://www.talouselama.fi/uutiset/67+++ ... a/a2322600

+67 % - Suomen suurimman tuulivoimayhtiön liikevoittotaso hipoo taivaita

Kaikki kunnia Matti Vanhasen (kesk) II-hallitukselle, joka silloisen elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen (kesk) johdolla vei läpi uusiutuvan energian tukipaketin. Se on johtanut sijoittajille todella kannustaviin ja veronmaksajien kannalta yltiöpäisiin tukieuroihin erityisesti tuulivoimaloissa.

Hallitus antoi eduskunnalle viime viikolla lakimuutosesityksen tuulivoiman tukemisen hillitsemisestä. Jos se onnistuu tavoitteessaan, lakimuutos on tehnyt tehtävänsä.

Suomen suurimman tuulivoimayhtiön Tuuliwatin viime vuoden tilinpäätös kertoo konkreettisesti, minkälaiseen järjestelmään poliitikot ovat Suomen energiahankintaa vieneet.

Tuuliwatti teki viime vuonna 39,3 miljoonan euron liikevaihdolla 26,2 miljoonaa euroa liikevoittoa - 66,6 prosenttia liikevaihdosta. Vastaavaan liikevoittotasoon eivät viime vuonna pystyneet edes Raha-automaattiyhdistys (60%) tai Veikkaus (27%).

Talouselämän TE 500 -listalta ainoastaan kauppakeskusten omistajana tunnettu kiinteistöjen kehittäjäCitycon pääsee 67 prosentin liikevoittotasolla samalla tasolle. Sato ja Spondakin jäävät liikevoittotasossa 61 prosenttiin.

Entä peli-ihme Supercell ? Liikevoittotaso jää 33 prosenttiin liikevaihdosta. Tai Suomen suurin energiajätti Fortum ? Liikevoittotaso jäi viime vuonna 28 prosenttiin liikevaihdosta.

Poistot syövät tuloksen
Yhteisöveroja Tuuliwatti ei käytännössä viime vuodesta maksanut, koska liiketulos on tilinpäätöksessä piilotettu poistoihin.

Suunnitelman mukaisia poistoja yhtiö teki 6,2 miljoonaa euroa, joka on tavanomaista. Ei niin tavanomaista on tilinpäätössiirtona tehty 22,5 miljoonan euron lisäpoisto, joka käytännössä nollaa Tuuliwatin tilikauden voiton.
uuliwatin taseeseen on parin vuoden aikana kertynyt tätä niin sanottua poistoeroa jo 31,1 miljoonaa euroa.

Käytännössä mankala-periaatteella toimiva Tuuliwatti toimittaa tuulisähköä omistajilleen S-ryhmän omistamalle S-Voimalle ja Mika Anttosen hallitsemalleSt1:lle niin halvalla kuin mahdollista.

Yhtiöllä ei esimerkiksi ole omaa henkilöstöä, vaan se ostaa tarvitsemansa palvelut omistajayhtiöiltään.

Rajuilla poistolla yhtiön tilikauden tulos on isketty nollaan, mutta samalla yhtiö lisää investointejaan tuulivoimaloihin hurjaa tahtia. Vuoden 2017 loppuun mennessä Tuuliwatti tavoittelee sitä, että yhtiöllä olisi 500 megawattia tuulivoimaa pyörimässä ympäri Suomea.

Tämä valtava kaikkiaan lähes 800 miljoonan euron investointiohjelma rahoitetaan siis pääosin veronmaksajien runsaskäsitellä avustuksella - tosin jälkikäteen.

Ylimääräisiä poistoja ei toki voi leipoa yhtiön taseessa tästä ikuisuuteen. Tuuliwattikin joutuu todenäköisesti purkamaan runsaat poistoeronsa viimeistään yhtiön investointiohjelman päättyessä vuoden 2017 jälkeen ja maksamaan tästä normaalin 20 prosentin yhteisöveron.

Tuuliwatti tulee toimeen jo lähes omillaan
Tuulitukea jokainen tuulivoimakiintiöön maksuehtojen puitteissa hyväksytty tuulivoimala saa kaikkiaan 12 vuotta tuotetusta sähköstä. Tämän vuoden loppuun asti tämä niin sanottu takuuhinta on 105,30 euroa megawattitunnillta ja ensi vuodesta lähtien 83,50 euroa megawattitunnilta.

Veronmaksajien osuus lasketaan takuuhinnan ja sähkön markkinahinnan kolmen kuukauden keskiarvohinnasta.

Tukkusähkön markkinahinta oli viime vuonna Suomessa keskimäärin 36,02 euroa megawattitunnilta. Tuuliwatti sai siten veronmaksajiilta keskimäärin 69,28 euroa megawattitunnilta ja markkinoilta edellä mainitun 36,02 euroa.


Tuuliwatti tuotti viime vuonna sähköä karkeasti 375 000 megawattituntia. Yhtiön 39,3 miljoonan euron liikevaihdosta verorahat toivat siten lähes 26 miljoonaa euroa ja vapailta markkinoilta se sai kerättyä 13,5 miljoonaa euroa.

Ja yllättäen yhtiön liikevoitto on lähes sama kuin veronmaksajien maksama tukisumma. Tuuliwatin tuulivoimalat näyttäisivätkin pärjäävän jo nyt lähes omillaan ilman mitään suurempia tukia.

puurosilmä
Viestit: 32
Liittynyt: 11 Maalis 2015, 12:04

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja puurosilmä » 09 Loka 2015, 12:25

en ole tuulivoimaa vastaan enkä puolesta.

tämänpv kauppalehdestä poimittua

"Sähkö on halventunut, mikä painaa energiakonserni Fortumin osakekurssia. Euroopan sähkökaupassa käy uusi pyörre, jossa tuulisähkö on alkanut yllättäen pudottaa energian hintoja."

taitaa tuulivoima sittenkin kääntyä normaali kengänkuluttajan eduksi... toivottavasti :D

Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 11 Loka 2015, 00:23

puurosilmä kirjoitti:en ole tuulivoimaa vastaan enkä puolesta.

tämänpv kauppalehdestä poimittua

"Sähkö on halventunut, mikä painaa energiakonserni Fortumin osakekurssia. Euroopan sähkökaupassa käy uusi pyörre, jossa tuulisähkö on alkanut yllättäen pudottaa energian hintoja."

taitaa tuulivoima sittenkin kääntyä normaali kengänkuluttajan eduksi... toivottavasti :D
Oishan se hienoa jos tosiaan energian hinnat laskis..
Mutta siinä on niin monta muuta juttua mikä sotii sitä hyötyä vastaan, kuten oon tähän keskusteluun koittanut tuoda esille.
Kuten taas annan lisää vinkkiä ihmisille ihimeteltäväks..

Ei kait se ketään haittaa kun koitan tuoda tietoutta?
Typeräähän se on jälkeenpäin sanoa,, "mun teki sillon niin mieli sanoa"..

Kasselhan tuo ohjelma ja mietitään kuten keskustellaanki lisää.. :roll:

https://m.facebook.com/profile.php?id=135318203467737


Tiistaina 13.10.2015 klo.21:00 Ajankohtainen kakkone lähettää tietoa tuulivoiman aihettavista oireista ja haitoista. Erittäin tärkeää tietoa!!!

Tapani Pollari
Viestit: 195
Liittynyt: 19 Touko 2014, 13:23

Re: Tuulipuisto intoilijoille.. (propellipäille)

Viesti Kirjoittaja Tapani Pollari » 13 Loka 2015, 21:59

Ihmiset pakenee kodeistaan, kuten Merikarvialla 8 henkinen perhe..
Eli päädytään tässä jutussa oikeastaan keskustelun alkulähteelle, mistä aloitinki..
Otin tuohon vain osan jutusta..
Lukekaa lisää.

http://yle.fi/uutiset/tuulivoiman_tulo_ ... an/8377937

Tuulivoiman tulo naapuriin ajoi perheen kodistaan

Forsmanin perheen oli tehtävä vaikea päätös, kun koko perhe alkoi voida huonosti tuulivoimaloiden tuotannon alettua. Kahdeksanlapsinen perhe joutui jättämään kotinsa.

Infraäänistä selitys?

Lomalla ja muualla ollessa oireet helpottivat, mutta kotona tilanne paheni. Ainoa muutos asuinympäristössä on ollut Tuuliwatti Oy:n Jäneskeitaan tuulivoimala-alueen kahdeksan tuuliturbiinin käynnistyminen. Lähimmät pyörivät noin puolentoista kilometrin päässä Forsmanien omakotitalosta.

– Ääni ei meitä erikseen häirinnyt, tänne kuuluu liikenteen ääniä muutenkin.

Ilpo Forsman etsi tietoja ja löysi tutkimuksia infraäänien terveysvaikutuksista. Perheen jäsenten kokemat eri vaivat, kuten korvien lukkiutuminen, unettomuus, voimattomuus, päänsärky, pahoinvointi, epämääräiset kivut ja verenpaineen ja pulssin kohoaminen vastasivat infraäänistä tiedettyjä oireita.

Infraäänillä tarkoitetaan niin matalia taajuuksia, ettei korva niitä kuule. Kysymys on alle 20 hertsin paineaalloista.

Perhe on asunut viime kuukaudet 40 kilometrin päässä omakotitalostaan, ja lähes kaikkien kaikki oireet ovat poistuneet

Vastaa Viestiin